اعضاء هیئت علمی

بخش اطفال
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
   elahehashemi_89@yahoo.com

 استادیار

 دکتر اله السادات هاشمی
 

 استادیار

دکتر فروغ امیرآبادی
 ramazani77@gmail.comramazani@zdmu.az.ir

 دانشیار

دکتر ناهید رمضانی
   akbariforooghdds@gmail.com  استادیار
 دکتر فروغ اکبری
   mirfatemeh@yahoo.com استادیار   دکتر فاطمه میر
       

 

بخش جراحی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 

استادیار

دکتر سیروس ریسباف
   hamidreza184@gmail.com

 

استادیار

 دکتر حمید رضا عظیمی
  jaber_mirjani@yahoo.com

استادیار

دکتر سیدجابر میرجانی
   nemati@zaums.ac.ir  استادیار
دکتر  حامد نعمتی رضوانی
    دندانپزشک عمومی-مربی
دکتر حسین بزی

 

 

 

بخش تشخیص
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
lm_farhad@yahoo.com

دانشیار

دکتر لیلا ملاشاهی
 

 استادیار

دکتر نصرت زهی
  arbabi@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر فاطمه اربابی
 
honarmand56@yahoo.com
دانشیار
دکتر ماریه هنرمند
  shirzaiy@gmail.com  استادیار
دکتر شیرزایی
  f_neshat57@yahoo.com  استادیار
دکتر فاطمه نشاط 
  gsm.arena2006@yahoo.com  استادیار
دکتر معصومه نهی

 

 

بخش اندودانتیکس
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
eshaghalis@yahoo.com

دانشیار

دکتر اسحق علی صابری
 

 استادیار

دکتر نرگس ملاشاهی
   aliabaditahere@yahoo.com

استادیار  

 دکتر علی آبادی  
   mahsa_razi88@yahoo.com

استادیار  

 دکتر مهسا رازی فر
  frhnzddgr@gmail.com  استادیار
دکتر فرحناز دادگر
   mohammad.daryaeian@yahoo.com  استادیار
دکتر محمد دریائیان
   dr.h.shahraki.ebrahimi@gmail.com  استادیار
دکتر  حشمت الله شهرکی ابراهیمی
   imanmotabha91@yahoo.com  استادیار
دکتر  ایمان موتابها
   moindent@yahoo.com  استادیار
دکتر  معین هنرمند
   najafi_tdn@yahoo.com

استادیار  

دکتر  فهیمه نجفی
   

استادیار  

دکتر سحر سلطانی

 

 

بخش رادیولوژی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
mohammadiabbas79@yahoo.com

 استادیار

دکتر عباس محمدی
 

 استادیار

دکتر ویدا مسرت
 

zoha.sahebnasagh@gmail.com

 استادیار

دکتر ضحی صاحب نسق
 

zahra.sahebnasagh@gmail.com

 استادیار

دکتر زهرا صاحب نسق

 

 

 

 

بخش پاتولوژی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
kadeh@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر حمیده کده
 
shirin.saravani@yahoo.com

استادیار  

دکتر شیرین سراوانی
 

استادیار  

دکتر مریم شهسواری 

 

 

بخش پریودانتیکس
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
   arbabi_92@yahoo.com

 

دکتر فرشته اربابی کلاتی
 
Dr.rigi@gmail.com

 

دکتر محمد ایوب ریگی لادیز
 

s_a_moghadam@yahoo.com

 

دکتر سمیه انصاری مقدم
  masoudbamedi@yahoo.com  استادیار
دکتر مسعود بامدی
   abrishami.maryam66@gmail.com  

 

دکتر مریم ابریشمی

  arbabi.parvin@gmail.com  
دکتر  پروین اربابی کلاتی

 

 

بخش ترمیمی
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 
aghaderi62@yahoo.com

 مربی

دکتر احمد قادری
 
darvishzadeh.dentist@gmail.com

 استادیار

دکتر فاطمه درویش زاده
   

so_tabatabaei@yahoo.com

 استادیار

دکتر سمیه حسینی طباطبایی
   

 dr.amin_haddad@yahoo.com

 استادیار
دکتر محمدامین حداد
  atoufia901@mums.ac.ir  مربی
دکتر عاطفه عطوفی  
     
دکتر زهرا جلالی

 

 

 

بخش ارتودنتیکس
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
 

استادیار 

دکتر فریبا شهری
 

استادیار 

دکتر ندا شهرکی
  fkeikhaee@yahoo.com

 استادیار

دکتر فاطمه کیخایی
   shohretm86@yahoo.com  استادیار  دکتر شهره طاهری مقدم
   ahmad.sajedi65@gmail.com  استادیار  دکتر احمد ساجدی
   askary.amin@gmail.com  استادیار  دکتر امین عسکری

 

 

بخش پروتز
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
   

استادیار  

دکتر محسن هرمزی 
 

استادیار 

دکتر سمیرا صوفی آبادی
   majidbonyadimanesh@gmail.com

استادیار  

دکتر  مجید بنیادی منش
  mojtaba_azarian@yahoo.com  

استادیار 

دکتر مجتبی آذریان
     مربی
دکتر حسن جهانتیغی
   dr_rakhshkhorshid@yahoo.com  مربی
دکتر نصرت الله رخش خورشید

 

 

 

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
   bozorgmehr.e@gmail.com

PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  دکتر الهام بزرگمهر
   

 دندانپزشک عمومی

دکتر شمس الدین ریگی     
  zmirshekar@mihanmail.ir 

 دندانپزشک عمومی

دکتر زهرا میرشکار
   nadermir@yahoo.com  دندانپزشک عمومی
دکتر نادر میری 
   dahmardeh.azam@yahoo.com دندانپزشک عمومی       دکتر اعظم دهمرده  
           

محتوای مرتبط