مديريت و كاركنان

 

 

پرسنل کتابخانه
ادرس پست الکترونیکی
سمت

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی
  کتابدار
فوق دیپلم مدیریت

راضیه موسوی

elahe_negahdar@ yahoo.com

کتابدار

کارشناسی ارشد کتابداری

الهه نگهدار

محتوای مرتبط