معرفی بخش رادیولوژی

 

 درباره رادیولوژی

 

بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دارای سه دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال ، دیجیتال و رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری

می باشد و در دو شیفت آموزشی و درمانی مشغول به ارائه خدمت می باشد

 

پرسنل رادیولوژی
خانم آزیتا فارسی-کاردان رادیولوژی 
1


2
آقای سعید نوری- کاردان رادیولوژی 
3
 
4

بخش رادیولوژی

محتوای مرتبط