برنامه های آموزش مداوم در سامانه


 

برنامه های آموزش مداوم در سامانه


تاریخ اجرا

عنوان برنامه

سال

03/09/1390

بیماریهای دهان و دندان(1)

1390

01/10/1390 02/10 /1390

پریودانتیکس

1390

13/12/1390

ترمیمی (2)

1390

22/03/1391

مروری بر طرح درمان های ایمپلنت

1391

24/03/1391

مروری بر طرح درمان های ایمپلنت

1391

07/12/1391

رادیولوژی دهان وفک و صورت

1391

01/12/1391

پروتز های دندانی 2 همرا با 1

1391

30/11/1391

پروتزهای دندانی 4

1391

26/11/1391

تشخیص در اندودانتیکس آماده کردن کانال

1391

04/02/1392

دندانپزشکی کودکان 2

1392

03/02/1392

دندانپزشکی کودکان 1

1392

02/03/1392

دوره باز آموزی ایمپلنت

1392

06/09/1392-07/09/1392

پریودنتیکس

1392

28/09/92

ارتودنسی

1392