شرایط پذیرش دانشجویان استعداد درخشان


 

شرایط پذیرش دانشجویان استعداد درخشان

-برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتر از 500 ( با معرفی سازمان سنجش آموزش کشوری)

-دارندگان مدال طلا ، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش )

-رتبه های اول انفرادی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

-دارندگان مدال طلا از المپیاد های بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تاییدوزارت

-برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی و جشنواره خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی ) و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت با معرفی دبیرخانه های مربوطه

-مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

-دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی نهاد ذیربط

-2/5 % پذیرفته شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمونهای متمرکز جامع دندانپزشکی (حداقل سه نفر )

-دانشجویان رتبه