معرفی بخش

 

بسمه تعالی

 دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

 

 ضرورت پیشگیری و درمانهای مربوط به آن به منظور کاهش هزینه های درمانی دندانپزشکی برای کشور  و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه از یک سو و پیشرفت و تعالی علوم دندانپزشکی همگام به کشورهای پیشرفته اروپائی از سوئی دیگر باعث گردید تا رشته درسی دندانپزشکی اجتماعی در سالهای 1378 و 1379 در کشور مصوب و در سال 1382 دستور تأسیس رشته فوق در دانشکده دندانپزشکی زاهدان به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ابلاغ گردد و اولین کلاسهای تدریس دپارتمان دندانپزشکی اجتماعی و پیشگیری در سال 1382 برگزار گردید و دپارتمان فوق امروزه با بهره گیری از مدرسین ومتخصصین مجرب در حال ارائه خدمت می باشد.

 

£اهداف دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان:

1- ارتقاء سطح سلامت  دهان و دندان افراد جامعه

2- گسترش فرهنگ دندانپزشکی پیشگیری

3- اموزش نیروهای متخصص

4- طرح استراتژی دندانپزشکی پیشگیری

£شرح وظائف عملی دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

1- معاینه

2- آموزش تئوری وعملی بهداشت دهان و دندان به گروههای هدف

3- درمان پیشگیری   P.R.R

4- درمان پیشگیری فیشور سیلانت

5- فلوراید تراپی

6- خدمات آموزشی به مردم از طریق رسانه های مکتوبی وتصویری

7- تربیت دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای

 

£گروههای هدف در دندانپزشکی پیشگیری و جامعه نگر به ترتیب اهمیت

1- گروه سنی 12-6 سال و پیشگیری از پوسیدگی  دندانهای    و    در مدارس ابتدائی .

2- گروه سنی 6-2 سال که دسترسی به این گروه با مشارکت و همکاری خانه های بهداشت و مهد کودکها انجام می شود.

3- گروه سنی 2- 0 سال که دسترسی به این گروه با مشارکت و همکاری خانه های بهداشت و مهد کودکها انجام می شود.

4- مادران باردار و شیر ده :  کار در بلوک عملی خانه بهداشت و همکاری با بهورزها و بهداشتیاران

5- بیماران خاص: تالاسمی ، هموفیلی و دیابت

6- بیماران دارای انواع ناتوانی های جسمی ، حرکتی و مغزی : ارائه خدمت برای این گروهها با مشارکت و همکاری سازمان بهزیستی انجام می شود.

7- گروههای کارگری

 

  

مدیرگروه بخش دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

دکتر الهام بزرگمهر  PHD دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان


دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

محتوای مرتبط