معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی دانشکده دندانپزشکی 

   آقای دکتر نادر میری                                

 

مدرک تحصیلی :     دندانپزشک عمومی                   

پست الکترونیک :   nadermir@yahoo.com

تلفن : 33414005

 

 

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط