سامانه آموزش مجازی

آموزش مجازی و وب کنفرانس

 

 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

http://lms.zaums.ac.ir


سامانه ورود به وب کنفرانس ( وبینار)

http://vc.zaums.ac.ir


فایل های مورد نیاز وب کنفرانس ( وبینار)

http://it.zaums.ac.ir/uploads/adobeacrobat.pdf

Adobe Plogin

Adobe Flash Player

Persian Fonts


 

 


محتوای مرتبط