مدیرگروه بخش ارتودنسی

نام و نام خانوادگی: دکتر فریبا شهری                                                                             

مرتبه علمی: استاد

آدرس محل کار: زاهدان خیابان آزادگان شرقی - دانشکده دندانپزشکی- گروه ارتودنسی

تلفن : 33441814-33441823-   داخلی 233

ایمیل :

shahri_fa@yahoo.com


بخش ارتودنسی

محتوای مرتبط