صفحه اصلي > معاونت آموزشی  > شوراهای فعال  

 

 

شوراهای فعال

رياست ، معاونين و مديران گروههاي آموزشي

شوراي مديران گروههاي آموزشي

رياست، معاونين و 8 نفر از هيئت علمي
شوراي پژوهشي

رياست، معاونين و 4 نفر از هيئت علمي

EDU كميته توسعه آموزش پزشكي
رياست، معاونين و 4 نفر از هيئت علمي
شوراي دندانپزشكي جامعه نگر

 

2973 :بازدیدکنندگان این صفحه
38 :بازدیدکنندگان امروز
1359514 :کل بازدیدکنندگان
13 : بازدیدکنندگان آنلاین
0.2660 :زمان بارگزاری صفحه