صفحه اصلي > معاونت آموزشی  > آمار دانشجویان  

 

 

آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی
483 نفر
 دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی عمومی
2 نفر
دستیاران بیماری های دهان و دندان
7 نفر
دستیاران  رشته اندودانتیکس  

 

3499 :بازدیدکنندگان این صفحه
60 :بازدیدکنندگان امروز
1359536 :کل بازدیدکنندگان
9 : بازدیدکنندگان آنلاین
0.2280 :زمان بارگزاری صفحه