درباره ما


 

واحد کامپیوتر

 واحد کامپیوتر این دانشکده از سال 1379 با 3 دستگاه رایانه توسط یک نفر پرسنل شروع به فعالیت و ارائه خدمات به اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشکده نموده  است . در آغاز خدمات ارائه شده به دانشجویان و اساتید محترم در برگزاری کلاسهای درسی ایشان خلاصه می شد ولی هم اکنون  این دانشكده از طريق خط DSL  ضمن برخورداري از اينترنت پرسرعت موفق گرديده تمامي اتاقهاي مديران گروه ، بخشهاي درماني ، كتابخانه ، آموزش    و .  .  .   .     را به اينترنت متصل نمايد.در ضمن اسكن، تهيه اسلايد، راهنمايي و همكاري در استفاده از بانکهای اطلاعاتی پروکئوست و  مدلاین و غیره   براي يافتن مقاله به دانشجويان   از ديگر  خدمات اين واحد مي باشد.

همچنین راه اندازی و ساماندهی سایت دانشکده نیز  بعهده واحد کامپیوتر می باشد.