صفحه اصلي > واحد فن آوری اطلاعات  > پيوندهاي مفيد  

 

 

وب سایت هایی در زمینه فناوری اطلاعات

آدرس الكترونيكي

نام سازمان

http://it.zaums.ac.ir سایت مدیریت فناوری اطلاعات زاهدان
http://www.asreertebat.com هفته نامه عصر ارتباط
http://www.ictna.ir اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات
2760 :بازدیدکنندگان این صفحه
69 :بازدیدکنندگان امروز
1359545 :کل بازدیدکنندگان
8 : بازدیدکنندگان آنلاین
0.2010 :زمان بارگزاری صفحه