صفحه اصلي >  دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی > درباره ما 

 

درباره ما

  این دفتر به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و در راستای سیاستهای وزارت متبوع و برنامه استرتژیک معاونت آموزشی دانشگاه وهمکاری

 ریاست دانشکده با ساختار و شرح وظائف از پیش تعیین شده دائر و از مهر ماه سال 88 رسما شروع بکار نموده ..

 

 

شرح وظایف یا خدمات ارائه شده 

 

                                                                                 عنوان

ردیف

دروس رشته دندانپزشکیLesson plan تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی و

1

همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

2

 جهت دورس عملی به منظور اطلاع دانشجویانLog bookتدوین دفترچه های

3

آموزش اساتید و دانشجویان و توانمند سازی آنان در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز

4

اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی ،تهیه فیلم و اسلایدهای آموزشی و.....

5

همکاری در اجرای برنامه ارزیابی آزمونهای نظری در راستای استاندارد سازی سوالات

6

همکاری در انجام ارزشیابی و نظر سنجی از دانشجویان درباره اعضاء هیئت علمی

7

پیگیری و اجرای برنامه های مرکز توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده

8

معرفی دانشجویان با رتبه های برتر (استعدادهای درخشان )جهت شرکت در همایش پژوهشی سالیانه

9

 

 

2818 :بازدیدکنندگان این صفحه
24 :بازدیدکنندگان امروز
1359500 :کل بازدیدکنندگان
4 : بازدیدکنندگان آنلاین
0.2310 :زمان بارگزاری صفحه