صفحه اصلي >  دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی >  تکنولوژی جدید آموزشی 

 

     تکنولوژی جدید آموزشی


تعریف:تکنولوژی امروزی عبارت است از فرایند پیچیده و منسجمی که شامل افراد،فرایندها،ایده ها ، ابزار و سازمانها می باشد.

که برای تجزیه و تحلیل مشکلات وایجاد ، اجرا،ارزشیابی و کنترل راه حل مشکلاتی که در تمام جنبه های یادگیری انسان

دخالت دارند به کار می رود.

 

*متدهای مختلف ارزشیابی

 

**متدهای مختلف آزمون

 

 

 

2923 :بازدیدکنندگان این صفحه
48 :بازدیدکنندگان امروز
1359524 :کل بازدیدکنندگان
9 : بازدیدکنندگان آنلاین
0.2350 :زمان بارگزاری صفحه