صفحه اصلي > معاونت پشتیبانی  

معاونت پشتیبانی دانشکده دندانپزشکی

نام: محمد                                          

نام خانوادگی: قنبری  

مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق                            

پست الکترونیک :  

m.ghanbari_256@yahoo.com

تلفن : 33414005

 

شرح وظایف

- معاونت پشتیبانی  دانشکده  عهده دار وظایف مربوط به خدمات پشتیبانی در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدف های موردنظر دانشکده می باشد

-نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی ، خدماتی ایجاد هماهنگی بین امور اساسی و واحد های تابعه بمنظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر دانشکده

-شرکت در کمسیون ها و جلسات اداری مالی

 

سوابق

1-     رئیس اداره تدارکات دانشگاه

2-     سرپرست  دفتر حقوقی دانشگاه

3-     مدیر عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی

4-     معاونت پشتیبانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

5-     معاونت پشتیبانی دانشکده دندانپزشکی از شهریور ماه 94

 

 

506 :بازدیدکنندگان این صفحه
50 :بازدیدکنندگان امروز
1359526 :کل بازدیدکنندگان
9 : بازدیدکنندگان آنلاین
0.2440 :زمان بارگزاری صفحه