آیین نامه اجرایی پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای در محیط های آموزشی

 
مقدمه:
       بی گمان در هر کشوری از جمله کشور عزیز ما، ایران، معیارهای قانونی و شرعی و عرفی ویژه‌ای وجود دارد و سازمان ها و دستگاه های متبوع برای پیش برد بهتر اهداف خویش می توانند ضوابط و مقررات درون سازمانی خاصی را تنظیم و به مرحله ی اجرا در آورند.
یکی از مواردی که در پاره ای از کشورها، مورد عنایت ویژه و تابع مقررات خاصی است، نحوه ی پوشش دانش جویان در محیط های آموزشی است.
       در جامعه ی ما که قوانین آن، مُنبعث از اسلام و قرآن است و عرف و آداب ملی و مذهبی ما نیز دارای پایه های مستحکمی است، پوشش ظاهری افراد به خصوص در محیط های آموزشی از ارزش و اهمیت قابل توجهی برخوردار است و رعایت آن در محیط های آموزشی، از یک سو بیان گر احترام گذاشتن به قوانین و مقررات ملی و مذهبی است؛ و از سویی به ایجاد فضایی آرام و مناسب با اهداف آموزشی کمک می کند؛ و از سویی نیز به ارائه ی تصویری مثبت از اخلاق حرفه ای مُنجر می گردد.
      بنابراین برای فراهم نمودن محیطی آرام و هماهنگ با آرمان های علمی و اعتقادی در دانشگاه، براساس آیین نامه ی وزارتی و صورت جلسه ی مصوب 7/6/87 هیأت رئیسه ی دانشگاه، آیین نامه ی
 « پوشش مناسب» و « اخلاق حرفه ای » دانش جویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شرح ذیل ابلاغ می گردد.
منظور از محیط آموزشی در این آئین نامه، دانشکده ها، آموزشکده ها و محیط های آموزشی (شامل کلاس درس،سالن کنفرانس،کتابخانه و محیط های عمومی دانشکده ها نظیر آسانسور، سلف سرویس و کافی شاپ) می باشد.


فصل اول: کلیات
1-       دانش جویان محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، برای ورود به دانشکده ها و سایر محیط های آموزشی، به رعایت و اجرای این آیین نامه مُلزم می باشند.
 
فصل دوم: پوشش مناسب
پوشش دانش جویان دختر و پسر، هنگام ورود به دانشکده ها و سایر محیط های آموزشی باید دارای ویژگی های زیر باشد:
1-        لباس دانش جویان پسر باید ساده و متعارف بوده و شامل : پیراهن و شلوار مرتب و مناسب و جهت دانش جویان دختر شامل مانتو و شلوار راحت و مناسب باشد.
2-        دختران دانش جو، از مقنعه های بلند استفاده کنند و حجاب اسلامی مناسب با ضوابط شرعی را رعایت نمایند.  پوشاندن کامل مو مورد تأکید است.
3-        جوراب ها باید متناسب باشند و از نپوشیدن جوراب خودداری شود.
4-        کفش ها باید ، راحت، پنجه پهن، تمیز و دارای رنگ ملایم و متعارف باشد.
5-        از پوشیدن دم پایی در محیط های آموزشی باید خودداری شود.
6- از مانتو، پیراهن و شلوار تنگ و چسبان،کوتاه و در اندازه غیر معمولی با رنگ های تند نباید استفاده شود. همچنین دکمه های مانتو ها و پیراهن ها باید در تمام مدت حضور در محیط های آموزشی به طور کامل بسته باشد.
7-  از تی شرت و لباس های ورزشی حاوی تصاویر و نوشته های نامناسب با عُرف پرهیز شود.
8-       در محیط های آموزشی، از به کار بُردن وسایل آرایشی و زیور آلات مانند دست بند، گردن بند، النگو، انگشتری طلا ( به جز حلقه ی ازدواج) و عطرهای تند و حساسیت زا باید خودداری شود.
9- ناخن ها باید کوتاه،تمیز،بدون لاک باشد. استفاده از ناخن های مصنوعی و ناخن بلند مناسب نیست.
10-     دانش جویان پسر نباید موهای خود را به صورت های غیر متعارف و بلند تر از حد معمول نگاه دارند .
 
فصل سوم : موارد دیگر
1-       از استعمال انواع دخانیات در محیط های آموزشی و بالینی باید پرهیز شود.
2-       در زمان حضور در کلاس های درس،سالن های کنفرانس و کتابخانه ها، تلفن های همراه باید خاموش باشند و در مواقع دیگر نیز جز در موارد خیلی ضروری نباید تلفن های همراه را روشن کرد.
3-       از جویدن آدامس در کلاس های درس،سالن های کنفرانس و در حضور اساتید  باید پرهیز شود.
4-       رعایت ادب نفس و اخلاق حرفه ای به ویژه فروتنی و برخورد مناسب با همکاران ضروری و ستودنی است.
 
فصل چهارم : نظارت بر اجرا و پی گیری موارد تخلف از آیین نامه
1-       نظارت بر رعایت اصول این آیین نامه در دانشکده ها بر عهده ی رئیس و معاونت آموزشی دانشکده مربوطه می باشد.
2-        به افرادی که اخلاق حرفه ای و مواد این آیین نامه را رعایت نکنند، تذکرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تکرار تخلف به مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد.

معاونت آموزشی

محتوای مرتبط