آیین نامه اجرایی پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای در محیط های درمانی

 

 
مقدمه :
     گروه های پزشکی، مرهم گذار درد بیماران و محرم اسرار ایشانند؛ بنابراین برای توفیق بیش تر خود و بهبود زودتر دردهای جسمانی بیماران، باید زمینه های برقراری ارتباط های روحی و عاطفی خود را با آنان فراهم نمایند. یکی از عوامل مؤثر در فرایند هماهنگی های روحی بیماران با مداواگران، رعایت اخلاق حرفه ای و آراستگی و پوشش مناسب مداواگران است؛ زیرا جامعه ی ما ، یک جامعه ی دین باور و اهل حُجب و حیاست و بر همین اساس توجه به باورهای مذهبی و آداب و رسوم ملی و موازین عرفی و اجتماعی و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی بیماران، بیان‌گر رعایت اصول و اخلاق حرفه ای مداواگران و بیمارداران است. به همین منظور، براساس آیین نامه ی وزارتی و صورت جلسه ی مصوّب 7/6/87 هیأت رئیسه ی دانشگاه، آیین نامه ی پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای دانش جویان به شرح ذیل اعلام می شود:
منظور از محیط بالینی در این آئین نامه، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، درمانگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بخش های درمانی دانشکده ها می باشد.
 
            فصل اول: کلیات
1-       دانش جویان محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، برای ورود به بیمارستان ها و گذراندن
 دوره های بالینی، به رعایت و اجرای این آیین نامه مُلزم می باشند.
2-       رعایت مقررات و آیین نامه های کنترل عفونت های بیمارستانی، در همه ی موارد، در اولویّت و مورد تأکید و لازم الاجراست.
 
  فصل دوم: پوشش مناسب
پوشش دانش جویان دختر و پسر، هنگام ورود به بیمارستان های آموزشی و محیط های بالینی باید دارای ویژگی های زیر باشد:
1-        روپوش دانش جویی باید سفید، تمیز، مرتب، بلند، راحت، دارای نشان ( آرم) دانشگاه، متناسب با فصل، ضخیم و دکمه بسته باشد.
2-        دختران دانش جو، از مقنعه های بلند استفاده کنند و حجاب اسلامی مناسب با ضوابط شرعی را رعایت نمایند. پوشاندن مو به صورت کامل مورد تأکید است.
3-        جوراب ها باید متناسب باشند و از نپوشیدن جوراب خودداری شود.
4-        کفش ها باید ، راحت، جلوبسته، پنجه پهن، تمیز و دارای رنگ ملایم و متعارف باشد.
5-        از پوشیدن دم پایی در محیط های بالینی باید خودداری شود.
6- از روپوش و شلوار تنگ و چسبان با رنگ های تند نباید استفاده شود.
7-   از تی شرت و لباس های ورزشی حاوی تصاویر و نوشته های نامتناسب با عُرف پرهیز شود.
8-       در مدت حضور در محیط های بالینی، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکس دار حاوی حرف اول نام ، نام خانوادگی، عنوان، نام دانشکده و نام رشته الزامی است.
9-       در محیط های بالینی، از به کار بُردن وسایل آرایشی و زیور آلات مانند دست بند، گردن بند، النگو، انگشتری طلا ( به جز حلقه ی ازدواج) و عطرهای تند و حساسیت زا باید خودداری شود.
10- ناخن ها باید کوتاه،تمیز،بدون لاک باشد. استفاده از ناخن های مصنوعی و ناخن بلند به دلیل افزایش شانس انتقال عفونت و احتمال آسیب به بیماران مناسب نیست .
11- دانش جویان پسر نباید موهای خود را به صورت های غیر متعارف و بلند تر از حد معمول نگاه دارند .
 
  فصل سوم : موارد دیگر
1-       از استعمال انواع دخانیات در محیط های آموزشی و بالینی باید پرهیز شود.
2-       در هنگام راند بیماران، تلفن های همراه باید خاموش باشند و در مواقع دیگر نیز جز در موارد خیلی ضروری نباید تلفن های همراه را روشن کرد.
3-       از خوردن و نوشیدن و جویدن آدامس در حضور بیماران باید پرهیز شود.
4-        در محیط های درمانی، گفت و گو باید آرام و همراه با ادب باشد و از سر و صدای بلند درحضور بیماران باید پرهیز شود.
5-       رعایت ادب نفس و اخلاق حرفه ای به ویژه فروتنی و برخورد مناسب با بیماران و دیگر همکاران ضروری و ستودنی است.
 
فصل چهارم : نظارت بر اجرا و پی گیری موارد تخلف از آیین نامه
1-       نظارت بر رعایت اصول این آیین نامه در بیمارستان ها و سایر محیط های بالینی بر عهده ی معاون آموزشی بیمارستان ، مدیر و معاون آموزشی واحد مربوط و در دانشکده ها بر عهده ی رئیس و معاونت آموزشی دانشکده می باشد.
2-        به افرادی که اخلاق حرفه ای و مواد این آیین نامه را رعایت نکنند، تذکرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تکرار تخلف به مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد.

معاونت آموزشی

محتوای مرتبط