درباره ما

 

درباره ما

  این دفتر به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و در راستای سیاستهای وزارت متبوع و برنامه استرتژیک معاونت آموزشی دانشگاه وهمکاری ریاست دانشکده با ساختار و شرح وظائف از پیش تعیین شده دائر و از مهر ماه سال 88 رسما شروع بکار نموده ..

اميد آنكه اين دفتر بتواند با حول و قوه الهي و بكارگيري تجارب ارزشمند صاحبنظران و علاقه مندان به امر بهبود و توسعه آموزش پزشكي و بهره گيري از نظرات و پيشنهادات سازنده دانشجويان و اساتيد، گامهاي موثري در ارتقاء كيفيت آموزش و رسيدن به استانداردهاي جهاني بردارد.

 

 

شرح وظایف یا خدمات ارائه شده 

 

                                                                                 عنوان

ردیف

دروس رشته دندانپزشکیLesson plan تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی و

1

همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

2

 جهت دورس عملی به منظور اطلاع دانشجویانLog bookتدوین دفترچه های

3

آموزش اساتید و دانشجویان و توانمند سازی آنان در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز

4

اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی ،تهیه فیلم و اسلایدهای آموزشی و.....

5

همکاری در اجرای برنامه ارزیابی آزمونهای نظری در راستای استاندارد سازی سوالات

6

همکاری در انجام ارزشیابی و نظر سنجی از دانشجویان درباره اعضاء هیئت علمی

7

پیگیری و اجرای برنامه های مرکز توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده

8

معرفی دانشجویان با رتبه های برتر (استعدادهای درخشان )جهت شرکت در همایش پژوهشی سالیانه

9

 

 


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط