مديريت و كاركنان

 

مسئول دفتر

دکتر حمیده کده

نام ونام خانوادگی

 دانشکده دندانپزشکیEDOمدیر

سمت

دكتري تخصصي پاتولوژی

مدرک تحصیلی

kadeh@zaums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی

 

معرفی پرسنل

زهره آیسته

نام و نام خانوادگی

کارشناس

سمت

كارشناس ارشد فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی

Edo_dandan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی

 

رابطین EDO

رديف

نام و نام خانودگي

مدرك تحصيلي

گروههای آموزشی

1

آقای دکتر ساجدی

دکترای تخصصی

ارتودنسی

2

خانم دکتر نرگس ملاشاهی

دکترای تخصصی

درمان ریشه -تخصصی

3

دکتر راضیه کوهکن

دکترای تخصصی

دندانپزشکی اجتماعی

4

آقای دکتر هرمزی

دکترای تخصصی

پروتز های دندانی

5

خانم دکتر فرشته اربابی

دکترای تخصصی

پریودونتیکس

6

خانم دکتر مسرت

دکترای تخصصی

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

7

خانم دکترحمیده کده

دکترای تخصصی

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

8

آقای دکتر حکیمی

دکترای تخصصی

جراحی دهان، فک و صورت

9

خانم دکتر امیرآبادی

دکترای تخصصی

دندانپزشکی کودکان

10

خانم دکتر هنرمند

دکترای تخصصی

تشخیص بیماری ها دهان و فک و صورت

11

خانم دکتر طباطبائی

دکترای تخصصی

ترمیمی

 


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط