آموزش مداوم

 

آموزش مداوم

نظربه ابلاغ مشاور محترم وزیر و سرپرست آموزش مداوم وزارت در خصوص ارسال کلیه مجوزها و درخواست های تخصیص امتیاز آموزش مداوم از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم صورت می پذیرد.

 

*آدرس سامانه آموزش مداوم زاهدان

http://ZAHEDAN.IRCME.IR

*راهنمای درخواست مجوز برای اجرای برنامه

برای ثبت مجوز واجرای یک برنامه مراحل ذیل را انجام دهید.

 دبیر علمی وارد سامانه شده سپس منوی سمت راست در قسمت مدیریت مجوزها کلیک نمایید.User 1-با

2-مشخصات کلی برنامه را با توجه به فیلدهای موجود پر نمایید.

3-مشخصات اختصاصی برنامه را وارد نمایید.

4-مشخصات سخنرانان برنامه را وارد نمایید.

5-روزها و ساعات برنامه را تعیین می نمایید.

6- گروه هدف را تعیین نمایید.

7-هزینه برنامه را به تفکیک گروه هدف وارد نمایید.

8-فایل تفصیلی برنامه راپیوست نمایید.

9-در نهایت اشاره گر موس را بر روی فلش زرد قرار داده و کلیک نمایید تا فرم به مرکز آموزش مداوم جهت بررسی ارسال گردد.

نکات :

*لازم به ذکر است قبل از انجام مراحل ،دبیر علمی هدف برنامه را در کادر مربوطه نوشته و ارسال نماید ،و با تماس به شماره 3424675سرکار خانم جعفری  ایکن مدیریت مجوزها را فعال نموده و شروع به ثبت نام نماید.

*امتیاز هر سخنران به تعداد دفعات برنامه سخنرانی 3 امتیاز می باشد.

*برنامه اجرایی آموزش حداکثر باید 5 ساعت ،بدون زمان استراحت باشد.

*زمان ثبت نام درخواست برنامه آموزش مداوم تا زمان برگزاری برنامه یک ماه فاصله داشته باشد.


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط