سمعی و بصری

 

نام و نام خانوادگی: آرش صالح زهی

مدرک تحصیلی : دیپلم

 

شرح وظایف واحد سمعی و بصری

 

هماهنگی و اجرای مراسمات دانشگاه در سالن بوعلی

راه اندازی وسایل سمعی بصری جهت بخش های آموزشی و کلاسها


مدیریت

محتوای مرتبط