سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان

انتقالی و میهمانی

 

سامانه نقل و انتقالات

http://gu.behdasht.gov.ir

دانلود فرم میهمانی و انتقال دائم    

     دانلود : میهمانی.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فرم اطلاعات دانشجویان متقاضی انتقال دائم.doc           حجم فایل 47 KB

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط