حوزه مدیریت

 

 

ریاست دانشکده دندانپزشکی

 آقای دکتر سیروس ریسباف فکور

 تخصص: متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

 دندانپزشکی عمومیاز : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1375

 تخصصی از: دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1385

 رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی

srisbaf@gmail.com   

 

دانلود رزومه دکتر سیروس ریسباف

 


 

معاونت آموزشی 

 خانم دکتر فاطمه اربابی کلاتی

تخصص:  بیماری های دهان

دندانپزشکی عمومی  از دانشگاه  علوم پزشکی زاهدان 1381

تخصص  از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384

رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی

arbabi@zaums.ac.ir


دانلود رزومه دکتر فاطمه اربابی

 

 

 

معاونت پژوهشی  

خانم دکتر سمیه انصاری مقدم

تخصص : پریودانتیکس

دندانپزشکی عمومی از :دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 89

تخصصی از : دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال 85

رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی


s_a_moghadam@yahoo.com


دانلود رزومه دکتر سمیه انصاری مقدم

 

سرپرست معاونت پشتیبانی   

 آقای دکتر نادر میری

تحصیلات:  دندانپزشک عمومی

پست الکترونیکی

  nadermir@yahoo.com


 

سرپرست  امور اداری 

آقای عباسعلی شهرکی

کارشناسی ارشد کتابداری

پست الکترونیکی


aashahraki@yahoo.com


مدیریت

محتوای مرتبط