اخبار کتابخانه ٠٩:١٤ - دوشنبه ١٩ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٠٧ - يکشنبه ١٨ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٨ - يکشنبه ١٨ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٥٩ - سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
دسترسی رایگان به پایگاه های اطلاعاتی علمی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC
دسترسی رایگان به پایگاه های اطلاعاتی علمی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC
 ٠٧:٥٧ - جمعه ١٢ شهريور ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار آموزشی «بهره‌گیری از داده‌های علم‌سنجی در توسعه تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی »
وبینار آموزشی «بهره‌گیری از داده‌های علم‌سنجی در توسعه تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی »
 ٠٧:٥٤ - جمعه ١٢ شهريور ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٣ - شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی UpToDate
ا برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی UpToDate
 ١٠:٣٢ - شنبه ١٥ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of science
برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of science
 ١٠:٣٦ - شنبه ٥ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤٠ - شنبه ٦ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>


کتابخانه

محتوای مرتبط