فرمها و آیین نامه هیات علمی


  فرم پیشنهاد ترفیع پایه اعضاء هیات علمی

 

 

 مراحل ارتقاء

جداول ارتقاء

 

  جداول ارتقا

 


ترفیع پایه و ارتقا

 

 


   دانلود : شیوه_نامه_ارتقاء_سال_95_56846.pdf           حجم فایل 565 KB
   دانلود : آئین_نامه_ارتقاء_سال_95_56845.pdf           حجم فایل 2868 KB

دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط